Wybierz markę

Nowe produkty

» Brak nowych produktów na tą chwilę
Mack Stores Prestashop Modules, Domain name, and Webspace
Mack webs, Shopping cart and seo experts
Life's Blogs

O nas

Firma:

GERMAN AUTOMOTIVE POLSKA


BTRADE - ZAKŁAD PRODUKCYJNY

Nip. 712-295-66-02
Regon 060535160

tel. : +48 84 534 34 01 = iNFOLINIA GERMAN
e-mail: allegro@german.com.pl

 

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych w naszym sklepie, możesz złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/